โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล ชื่นบาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0823714089
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,10:08  อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที 27 พ.ย. 2558
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,10:08   อ่าน 232 ครั้ง