โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล ชื่นบาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,10:08  อ่าน 619 ครั้ง
รายละเอียด..