โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ผลงานนักเรียน
สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายละเอียดผลงาน

สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

ระหว่าง วันที่ 10 – 12 เดือนตุลาคม พ..2560

เหรียญทอง  10    รายการ
เหรียญเงิน     9    รายการ
   เหรียญทองแดง   4  รายการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2560,10:48   อ่าน 297 ครั้ง