โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 3559
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2560,13:55   อ่าน 105 ครั้ง