โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/11/2016
ปรับปรุง 27/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 107330
Page Views 163061
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกุดกุง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
2 โรงเรียนบ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
3 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
6 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
7 โรงเรียนบ้านหนองเสียว กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
8 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
10 โรงเรียนบ้านดงเจริญ ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 0-4575-0147
11 โรงเรียนบ้านคำแหลม ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว
12 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว
13 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
14 โรงเรียนบ้านกลางนา ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
15 โรงเรียนบ้านนาถ่ม ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
16 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
17 โรงเรียนบ้านบกน้อย ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
18 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
19 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว
20 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว
21 โรงเรียนบ้านทุ่งมน ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว
22 โรงเรียนบ้านหัวขัว นาคำ คำเขื่อนแก้ว
23 โรงเรียนบ้านนาห่อม นาคำ คำเขื่อนแก้ว
24 โรงเรียนบ้านนาคำ นาคำ คำเขื่อนแก้ว
25 โรงเรียนบ้านนาหลู่ นาแก คำเขื่อนแก้ว
26 โรงเรียนบ้านนาแก ม่วง หนองตุกหลุก นาแก คำเขื่อนแก้ว
27 โรงเรียนบ้านปลาอีด นาแก คำเขื่อนแก้ว
28 โรงเรียนบ้านหนองเทา นาแก คำเขื่อนแก้ว
29 โรงเรียนบ้านย่อ ย่อ คำเขื่อนแก้ว
30 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก ย่อ คำเขื่อนแก้ว
31 โรงเรียนบ้านคำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
32 โรงเรียนบ้านสว่าง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
33 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
34 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
35 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
36 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
37 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
38 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
39 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
40 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
41 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
42 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
43 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
44 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
45 โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
46 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว
47 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว
48 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว
49 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว
50 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว
51 โรงเรียนบ้านสำโรง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
52 โรงเรียนบ้านโพนทัน โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
53 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
54 โรงเรียนบ้านตูม กุดน้ำใส ค้อวัง
55 โรงเรียนบ้านแจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง
56 โรงเรียนบ้านสังข์ กุดน้ำใส ค้อวัง
57 โรงเรียนบ้านติ้ว กุดน้ำใส ค้อวัง
58 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส ค้อวัง
59 โรงเรียนสหประชาสรรค์ กุดน้ำใส ค้อวัง 045-750135
60 โรงเรียนบ้านผิผ่วน ค้อวัง ค้อวัง
61 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง
62 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ค้อวัง ค้อวัง
63 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง ค้อวัง
64 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ค้อวัง ค้อวัง
65 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ ค้อวัง ค้อวัง
66 โรงเรียนบ้านหมากมาย ค้อวัง ค้อวัง
67 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม ค้อวัง
68 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม ค้อวัง
69 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ น้ำอ้อม ค้อวัง
70 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม ค้อวัง
71 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม ค้อวัง
72 โรงเรียนบ้านโพนแบง น้ำอ้อม ค้อวัง
73 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ฟ้าห่วน ค้อวัง
74 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน ค้อวัง
75 โรงเรียนบ้านพลไว คูเมือง มหาชนะชัย
76 โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง มหาชนะชัย
77 โรงเรียนบ้านสำโรง คูเมือง มหาชนะชัย
78 โรงเรียนบ้านขาม คูเมือง มหาชนะชัย
79 โรงเรียนบ้านคุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย
80 โรงเรียนบ้านดงยาง บากเรือ มหาชนะชัย
81 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง บากเรือ มหาชนะชัย
82 โรงเรียนบ้านปอแดง บากเรือ มหาชนะชัย
83 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บากเรือ มหาชนะชัย
84 โรงเรียนบ้านบากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย
85 โรงเรียนบ้านยางเครือ บึงแก มหาชนะชัย
86 โรงเรียนบ้านดงจงอาง บึงแก มหาชนะชัย
87 โรงเรียนบ้านยางน้อย บึงแก มหาชนะชัย
88 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บึงแก มหาชนะชัย
89 โรงเรียนบ้านหัวดอน ผือฮี มหาชนะชัย
90 โรงเรียนบ้านผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย
91 โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) ผือฮี มหาชนะชัย
92 โรงเรียนบ้านโนนกอย ผือฮี มหาชนะชัย
93 โรงเรียนบ้านเปือย ผือฮี มหาชนะชัย
94 โรงเรียนบ้านโนนยาง พระเสาร์ มหาชนะชัย
95 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) พระเสาร์ มหาชนะชัย
96 โรงเรียนบ้านหัวดง พระเสาร์ มหาชนะชัย
97 โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ พระเสาร์ มหาชนะชัย 045 750193
98 โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี พระเสาร์ มหาชนะชัย
99 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
100 โรงเรียนมหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
101 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
102 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
103 โรงเรียนฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
104 โรงเรียนอนุบาลกิจจารักษ์ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
105 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) ม่วง มหาชนะชัย
106 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ม่วง มหาชนะชัย
107 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ม่วง มหาชนะชัย
108 โรงเรียนบ้านบัวขาว ม่วง มหาชนะชัย
109 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย
110 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ม่วง มหาชนะชัย
111 โรงเรียนบ้านสงยาง สงยาง มหาชนะชัย
112 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สงยาง มหาชนะชัย
113 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สงยาง มหาชนะชัย
114 โรงเรียนบ้านซำ สงยาง มหาชนะชัย
115 โรงเรียนบ้านดงขวาง สงยาง มหาชนะชัย
116 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย
117 โรงเรียนบ้านนาดี หัวเมือง มหาชนะชัย
118 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น หัวเมือง มหาชนะชัย
119 โรงเรียนบ้านหนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย
120 โรงเรียนบ้านหัวเมือง หัวเมือง มหาชนะชัย
121 โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเมือง มหาชนะชัย
122 โรงเรียนบ้านแดง โนนทราย มหาชนะชัย
123 โรงเรียนบ้านราชมุนี โนนทราย มหาชนะชัย
124 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย
125 โรงเรียนบ้านเลียบ โนนทราย มหาชนะชัย
126 โรงเรียนบ้านยางกลาง โนนทราย มหาชนะชัย
127 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 045737440
128 โรงเรียนบ้านหนองเป้า ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
129 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
130 โรงเรียนบ้านคำฮี ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
131 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
132 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
133 โรงเรียนบ้านขุมเงิน ขุมเงิน เมืองยโสธร
134 โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า ขุมเงิน เมืองยโสธร
135 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ขุมเงิน เมืองยโสธร
136 โรงเรียนบ้านหนองบัว ขุมเงิน เมืองยโสธร
137 โรงเรียนบ้านดอนกลอย ค้อเหนือ เมืองยโสธร
138 โรงเรียนบ้านดอนยาง ค้อเหนือ เมืองยโสธร
139 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ค้อเหนือ เมืองยโสธร
140 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ เมืองยโสธร
141 โรงเรียนบ้านค้อเหนือ ค้อเหนือ เมืองยโสธร
142 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ค้อเหนือ เมืองยโสธร
143 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 045 737439
144 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 045 737418
145 โรงเรียนบ้านสามเพีย ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร
146 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่ง ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร
147 โรงเรียนอนุบาลยโสธร ตาดทอง เมืองยโสธร
148 โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ตาดทอง เมืองยโสธร
149 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตาดทอง เมืองยโสธร
150 โรงเรียนบ้านหนองแฝก ตาดทอง เมืองยโสธร
151 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 ตาดทอง เมืองยโสธร
152 โรงเรียนบ้านตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร
153 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร
154 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร
155 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ทุ่งแต้ เมืองยโสธร
156 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง ทุ่งแต้ เมืองยโสธร
157 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร
158 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์ เมืองยโสธร
159 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร
160 โรงเรียนบ้านชาดศาลา นาสะไมย์ เมืองยโสธร
161 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร
162 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
163 โรงเรียนบ้านตับเต่า น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
164 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
165 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
166 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
167 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
168 โรงเรียนบ้านสำราญ สำราญ เมืองยโสธร
169 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สำราญ เมืองยโสธร
170 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้ม สำราญ เมืองยโสธร
171 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สิงห์ เมืองยโสธร
172 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สิงห์ เมืองยโสธร
173 โรงเรียนบ้านสิงห์ สิงห์ เมืองยโสธร
174 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สิงห์ เมืองยโสธร
175 โรงเรียนบ้านหนองแสง สิงห์ เมืองยโสธร
176 โรงเรียนบ้านดงบัง หนองคู เมืองยโสธร
177 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู หนองคู เมืองยโสธร
178 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม หนองคู เมืองยโสธร
179 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร
180 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท หนองหิน เมืองยโสธร
181 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง หนองหิน เมืองยโสธร
182 โรงเรียนบ้านหนองหงอก หนองหิน เมืองยโสธร
183 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด หนองหิน เมืองยโสธร
184 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองหิน เมืองยโสธร
185 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หนองเป็ด เมืองยโสธร
186 โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองเป็ด เมืองยโสธร
187 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หนองเป็ด เมืองยโสธร
188 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ หนองเรือ เมืองยโสธร
189 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร
190 โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองเรือ เมืองยโสธร 0-4575-0079
191 โรงเรียนบ้านนาสีนวล หนองเรือ เมืองยโสธร
192 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หนองเรือ เมืองยโสธร
193 โรงเรียนบ้านหนองหอย เขื่องคำ เมืองยโสธร
194 โรงเรียนบ้านกุดกง เขื่องคำ เมืองยโสธร
195 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เขื่องคำ เมืองยโสธร
196 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เขื่องคำ เมืองยโสธร
197 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม เขื่องคำ เมืองยโสธร
198 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ เดิด เมืองยโสธร
199 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เดิด เมืองยโสธร
200 โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร เดิด เมืองยโสธร
201 โรงเรียนบ้านบาก เดิด เมืองยโสธร
202 โรงเรียนบ้านเชือก เดิด เมืองยโสธร
203 โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) เดิด เมืองยโสธร 0856825752
204 โรงเรียนบ้านเดิด เดิด เมืองยโสธร
205 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) เดิด เมืองยโสธร 045582769
206 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ในเมือง เมืองยโสธร
207 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร 045714150
208 โรงเรียนอนุบาลอินทร์-โฮม ในเมือง เมืองยโสธร
209 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ในเมือง เมืองยโสธร
210 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในเมือง เมืองยโสธร