โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/11/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 213083
Page Views 289827
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกุดกุง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
3 โรงเรียนบ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
5 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว กุดกุง คำเขื่อนแก้ว
6 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
7 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
8 โรงเรียนบ้านหนองเสียว กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
10 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว
11 โรงเรียนบ้านคำแหลม ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว
12 โรงเรียนบ้านดงเจริญ ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 0-4575-0147
13 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
14 โรงเรียนบ้านกลางนา ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
15 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
16 โรงเรียนบ้านบกน้อย ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
17 โรงเรียนบ้านนาถ่ม ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
18 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
19 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมน ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว
21 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว
22 โรงเรียนบ้านนาห่อม นาคำ คำเขื่อนแก้ว
23 โรงเรียนบ้านนาคำ นาคำ คำเขื่อนแก้ว
24 โรงเรียนบ้านหัวขัว นาคำ คำเขื่อนแก้ว
25 โรงเรียนบ้านนาหลู่ นาแก คำเขื่อนแก้ว
26 โรงเรียนบ้านหนองเทา นาแก คำเขื่อนแก้ว
27 โรงเรียนบ้านปลาอีด นาแก คำเขื่อนแก้ว
28 โรงเรียนบ้านนาแก ม่วง หนองตุกหลุก นาแก คำเขื่อนแก้ว
29 โรงเรียนบ้านคำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
30 โรงเรียนบ้านย่อ ย่อ คำเขื่อนแก้ว
31 โรงเรียนบ้านสว่าง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
32 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก ย่อ คำเขื่อนแก้ว
33 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
35 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
36 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
37 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
38 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
39 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
40 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
41 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
42 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
43 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
44 โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
45 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
46 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว
47 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว
48 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว
49 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว
50 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว
51 โรงเรียนบ้านโพนทัน โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
52 โรงเรียนบ้านสำโรง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
53 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
54 โรงเรียนบ้านติ้ว กุดน้ำใส ค้อวัง
55 โรงเรียนบ้านตูม กุดน้ำใส ค้อวัง
56 โรงเรียนบ้านแจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง
57 โรงเรียนบ้านสังข์ กุดน้ำใส ค้อวัง
58 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส ค้อวัง
59 โรงเรียนสหประชาสรรค์ กุดน้ำใส ค้อวัง 045-750135
60 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง
61 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ ค้อวัง ค้อวัง
62 โรงเรียนบ้านผิผ่วน ค้อวัง ค้อวัง
63 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ค้อวัง ค้อวัง
64 โรงเรียนบ้านหมากมาย ค้อวัง ค้อวัง
65 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง ค้อวัง
66 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ค้อวัง ค้อวัง
67 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม ค้อวัง
68 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม ค้อวัง
69 โรงเรียนบ้านโพนแบง น้ำอ้อม ค้อวัง
70 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม ค้อวัง
71 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ น้ำอ้อม ค้อวัง
72 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม ค้อวัง
73 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ฟ้าห่วน ค้อวัง
74 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน ค้อวัง
75 โรงเรียนบ้านคุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย
76 โรงเรียนบ้านขาม คูเมือง มหาชนะชัย
77 โรงเรียนบ้านพลไว คูเมือง มหาชนะชัย
78 โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง มหาชนะชัย
79 โรงเรียนบ้านสำโรง คูเมือง มหาชนะชัย
80 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บากเรือ มหาชนะชัย
81 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง บากเรือ มหาชนะชัย
82 โรงเรียนบ้านบากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย
83 โรงเรียนบ้านปอแดง บากเรือ มหาชนะชัย
84 โรงเรียนบ้านดงยาง บากเรือ มหาชนะชัย
85 โรงเรียนบ้านดงจงอาง บึงแก มหาชนะชัย
86 โรงเรียนบ้านยางน้อย บึงแก มหาชนะชัย
87 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บึงแก มหาชนะชัย
88 โรงเรียนบ้านยางเครือ บึงแก มหาชนะชัย
89 โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) ผือฮี มหาชนะชัย
90 โรงเรียนบ้านหัวดอน ผือฮี มหาชนะชัย
91 โรงเรียนบ้านเปือย ผือฮี มหาชนะชัย
92 โรงเรียนบ้านผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย
93 โรงเรียนบ้านโนนกอย ผือฮี มหาชนะชัย
94 โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี พระเสาร์ มหาชนะชัย
95 โรงเรียนบ้านหัวดง พระเสาร์ มหาชนะชัย
96 โรงเรียนบ้านโนนยาง พระเสาร์ มหาชนะชัย
97 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) พระเสาร์ มหาชนะชัย
98 โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ พระเสาร์ มหาชนะชัย 045 750193
99 โรงเรียนมหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
100 โรงเรียนอนุบาลกิจจารักษ์ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
101 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
102 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
103 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
104 โรงเรียนฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
105 โรงเรียนบ้านบัวขาว ม่วง มหาชนะชัย
106 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ม่วง มหาชนะชัย
107 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย
108 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ม่วง มหาชนะชัย
109 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) ม่วง มหาชนะชัย
110 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ม่วง มหาชนะชัย
111 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สงยาง มหาชนะชัย
112 โรงเรียนบ้านซำ สงยาง มหาชนะชัย
113 โรงเรียนบ้านสงยาง สงยาง มหาชนะชัย
114 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สงยาง มหาชนะชัย
115 โรงเรียนบ้านดงขวาง สงยาง มหาชนะชัย
116 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย
117 โรงเรียนบ้านนาดี หัวเมือง มหาชนะชัย
118 โรงเรียนบ้านหัวเมือง หัวเมือง มหาชนะชัย
119 โรงเรียนบ้านหนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย
120 โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเมือง มหาชนะชัย
121 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น หัวเมือง มหาชนะชัย
122 โรงเรียนบ้านแดง โนนทราย มหาชนะชัย
123 โรงเรียนบ้านยางกลาง โนนทราย มหาชนะชัย
124 โรงเรียนบ้านราชมุนี โนนทราย มหาชนะชัย
125 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย
126 โรงเรียนบ้านเลียบ โนนทราย มหาชนะชัย
127 โรงเรียนบ้านหนองเป้า ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
128 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 045737440
129 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
130 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
131 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
132 โรงเรียนบ้านคำฮี ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร
133 โรงเรียนบ้านหนองบัว ขุมเงิน เมืองยโสธร
134 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ขุมเงิน เมืองยโสธร
135 โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า ขุมเงิน เมืองยโสธร
136 โรงเรียนบ้านขุมเงิน ขุมเงิน เมืองยโสธร
137 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ เมืองยโสธร
138 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ค้อเหนือ เมืองยโสธร
139 โรงเรียนบ้านค้อเหนือ ค้อเหนือ เมืองยโสธร
140 โรงเรียนบ้านดอนกลอย ค้อเหนือ เมืองยโสธร
141 โรงเรียนบ้านดอนยาง ค้อเหนือ เมืองยโสธร
142 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ค้อเหนือ เมืองยโสธร
143 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 045 737418
144 โรงเรียนบ้านสามเพีย ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร
145 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่ง ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร
146 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 045 737439
147 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 ตาดทอง เมืองยโสธร
148 โรงเรียนบ้านหนองแฝก ตาดทอง เมืองยโสธร
149 โรงเรียนอนุบาลยโสธร ตาดทอง เมืองยโสธร
150 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตาดทอง เมืองยโสธร
151 โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ตาดทอง เมืองยโสธร
152 โรงเรียนบ้านตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร
153 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร
154 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร
155 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ทุ่งแต้ เมืองยโสธร
156 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง ทุ่งแต้ เมืองยโสธร
157 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร
158 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร
159 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร
160 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์ เมืองยโสธร
161 โรงเรียนบ้านชาดศาลา นาสะไมย์ เมืองยโสธร
162 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
163 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
164 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
165 โรงเรียนบ้านตับเต่า น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
166 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
167 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร
168 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้ม สำราญ เมืองยโสธร
169 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สำราญ เมืองยโสธร
170 โรงเรียนบ้านสำราญ สำราญ เมืองยโสธร
171 โรงเรียนบ้านหนองแสง สิงห์ เมืองยโสธร
172 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สิงห์ เมืองยโสธร
173 โรงเรียนบ้านสิงห์ สิงห์ เมืองยโสธร
174 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สิงห์ เมืองยโสธร
175 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สิงห์ เมืองยโสธร
176 โรงเรียนบ้านดงบัง หนองคู เมืองยโสธร
177 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม หนองคู เมืองยโสธร
178 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู หนองคู เมืองยโสธร
179 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง หนองหิน เมืองยโสธร
180 โรงเรียนบ้านหนองหงอก หนองหิน เมืองยโสธร
181 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท หนองหิน เมืองยโสธร
182 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด หนองหิน เมืองยโสธร
183 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองหิน เมืองยโสธร
184 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หนองเป็ด เมืองยโสธร
185 โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองเป็ด เมืองยโสธร
186 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หนองเป็ด เมืองยโสธร
187 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร
188 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หนองเรือ เมืองยโสธร
189 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ หนองเรือ เมืองยโสธร
190 โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองเรือ เมืองยโสธร 0-4575-0079
191 โรงเรียนบ้านนาสีนวล หนองเรือ เมืองยโสธร
192 โรงเรียนบ้านหนองหอย เขื่องคำ เมืองยโสธร
193 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม เขื่องคำ เมืองยโสธร
194 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เขื่องคำ เมืองยโสธร
195 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เขื่องคำ เมืองยโสธร
196 โรงเรียนบ้านกุดกง เขื่องคำ เมืองยโสธร
197 โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) เดิด เมืองยโสธร 0856825752
198 โรงเรียนบ้านเดิด เดิด เมืองยโสธร
199 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) เดิด เมืองยโสธร 045582769
200 โรงเรียนบ้านบาก เดิด เมืองยโสธร
201 โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร เดิด เมืองยโสธร
202 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ เดิด เมืองยโสธร
203 โรงเรียนบ้านเชือก เดิด เมืองยโสธร
204 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ในเมือง เมืองยโสธร
205 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร 045714150
206 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในเมือง เมืองยโสธร
207 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ในเมือง เมืองยโสธร
208 โรงเรียนอนุบาลอินทร์-โฮม ในเมือง เมืองยโสธร