โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดงานพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ในการนี้ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน จึงขอแจ้งหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน คือวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 และจะทำการเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,14:08   อ่าน 243 ครั้ง