โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

        วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

ได้รับการประเมินการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย นางพิสมัย  วรานนท์นิธิเมธ  ดร.สามารถ  ผ่องศรี  นายจำนง  วิเวกวินย์ และนางสาวกรรณิการ์  บุญเกลี้ยง

     ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,16:23   อ่าน 459 ครั้ง