โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564
กำหนดเปิดเรียน  วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่นำบุตรหลานอาศัยอยู่นอกพื้นที่
ขอให้เดินทางกลับมาอยู่ในพื้นที่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,13:48   อ่าน 158 ครั้ง