โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แจ้งการเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้กำหนดการสอนชดเชยให้แก่นักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้การเรียนการสอนครบตามหลักสูตรจึงจัดการเรียนในวันเสาร์

จำนวน 6 ครั้ง เวลา 08.00 – 15.30 น.

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 288 ครั้ง