โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานแ
*** ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ ***
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,15:08   อ่าน 303 ครั้ง