โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
*** ประกาศจากโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ต่างจังหวัด ให้นำนั
*** ประกาศจากโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ต่างจังหวัด ให้นำนักเรียนกลับสู่ภูมิลำเนาก่อนเปิดภาคเรียน 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,15:22   อ่าน 223 ครั้ง