โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ นัดหมายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6
ประชาสัมพันธ์ นัดหมายผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6
รับแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
***ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.30 – 15.30 น.
ในวันเวลาราชการเท่านั้น
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
***ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 วันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เวลา 09.30 – 15.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้น
ณ ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,12:23   อ่าน 242 ครั้ง