โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำ
เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตอบแบบสอบถาม สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,17:03   อ่าน 319 ครั้ง