โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
**โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั
***ประกาศ**
**โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักสงฆ์บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร**
........................................................................
**แบ่งออกเป็น 2 รุ่น**
**รุ่นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 254 คน 
เข้าค่ายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 **
**รุ่นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 219 คน 
เข้าค่ายในวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 **
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,11:33   อ่าน 241 ครั้ง