โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนยโสธรวิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประกาศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
.......................................................................
**** เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
**** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 -
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
**** เว้นวันหยุดราชการ ****
**** ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
**** ระดับชั้นอนุบาล 1 รับ 3 ห้อง จำนวน 105 คน
**** ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับ 2 ห้อง จำนวน 80 คน
...........................................................................
**** สมัครด้วยตนเองนะคะ ****
**** ณ ห้องรับสมัครโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร *****
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,16:05   อ่าน 229 ครั้ง