โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
**** ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ในวันพฤษหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมีความสุข **** 
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,14:59   อ่าน 126 ครั้ง