โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
***ระกาศจากโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร***
****#ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 99 ครั้ง