โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคารแจ้งกำหนดการวันปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562
**กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562
**กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
**ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,17:54   อ่าน 152 ครั้ง