โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งหยุดกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ด้วยโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันว
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ขอแจ้งหยุดกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ดังนี้
.......................................................
********ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3********
ด้วยโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
###ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 และ***จะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ####
*********ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 **********
ด้วยโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
###ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 และ***จะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562#####
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,14:52   อ่าน 194 ครั้ง