โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน เป็นกรณีพิเศษ
#ประกาศ ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน เป็นกรณีพิเศษ 
ในวันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เนื่องจากโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จัดอบรมคณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1 วัน ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
......................................................
#หมายเหตุนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 #ทำการเรียนการสอนตามปกติ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,18:51   อ่าน 173 ครั้ง