โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ ด้วยโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้ทำปฏิทินตารางกำหนดการ
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 2562 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2561
วันที่ 14 มี.ค. 2562 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 /
ปิดภาคเรียนที่ 2562
วันที่ 17 มี.ค. 2562 รายงานตัวนักเรียนใหม่
- ระดับชั้นอนุบาลเข้าใหม่พบครูประจำชั้น
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าใหม่ ประเมินความ รู้ความสามารถนักเรียน
วันที่ 5 เม.ย. 2562 ประกาศผลสอบการเรียนทางเว็บไชต์โรงเรียน/
บอร์ดประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พ.ค. 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
(เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 นักเรียนเปิกภาคเรียนที่ 2/2562

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,14:29   อ่าน 330 ครั้ง