โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นักกีฬาทุกสีพร้อมกัน ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 365 ครั้ง