โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
              ด้วย โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมีความสุข
         ในการนี้ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 276 ครั้ง