โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน

โรงเรียนยโสธรแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน

ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม  2560 

และ เปิดภาคเรียนใน วันพุธ ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 

โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,13:50   อ่าน 29 ครั้ง