โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมชม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจชุมชน สืบสานวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน
เชิญชวนร่วมชม 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจชุมชน 
สืบสานวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน
 27 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. -  19.30 น.
ณ  เวทีอุปรากรจีน (โรงงิ้ว) ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า  200 ปี

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 35 ครั้ง