โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบวันที่ 18 ตุลาคม 2560 (อ่าน 52) 09 ต.ค. 60
กำหนดการปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน (อ่าน 28) 08 ต.ค. 60
เชิญชวนร่วมชม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจชุมชน สืบสานวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน (อ่าน 35) 30 ส.ค. 60