โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
มอบเครื่องหมายและธงให้กับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร
วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
 
นายปราโมทย์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ได้มอบเครื่องหมายและธงให้กับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
เฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศจังหวัดยโสธร โดยมีตัวแทนยุวกาชาด ๗ คน และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 1 คน
 
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,13:15   อ่าน 148 ครั้ง