โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,09:18   อ่าน 147 ครั้ง