โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การประเมินการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ได้รับการประเมินการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย นางพิสมัย  วรานนท์นิธิเมธ  ดร.สามารถ  ผ่องศรี  นายจำนง  วิเวกวินย์ และนางสาวกรรณิการ์  บุญเกลี้ยง
ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,16:21   อ่าน 85 ครั้ง