โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้รับการประเมินจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้รับการประเมินจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,13:21   อ่าน 12 ครั้ง