โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ประกาศ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
ประกาศ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site
ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,15:52   อ่าน 27 ครั้ง