โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร แจ้งเรื่องการรับใบงานในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
แจ้งเรื่องการรับใบงานในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่ วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2564,11:09   อ่าน 22 ครั้ง