โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ทางโรงเรียนยโสธรวิทยาคารต้องขอขอบคุณคุณสุภาพ แก่นนาคำ เจ้าของร้านตัดผมปารีสแฮร์แคร์ ซึ่งเป็นครูสอนตัดผมชายของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดยโสธร ได้นำนักเรียนจำนวน 20 คน มาฝึกทักษะการตัดผมชายทรงนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนยโสธรวิทยาคารค่ะ
ทางโรงเรียนยโสธรวิทยาคารต้องขอขอบคุณคุณสุภาพ แก่นนาคำ เจ้าของร้านตัดผมปารีสแฮร์แคร์ ซึ่งเป็นครูสอนตัดผมชายของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดยโสธร ได้นำนักเรียนจำนวน 20 คน มาฝึกทักษะการตัดผมชายทรงนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนยโสธรวิทยาคารค่ะ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,14:57   อ่าน 67 ครั้ง