โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,14:52   อ่าน 40 ครั้ง