โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ Coaching เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา IFTE จากศึกษานิเทศก์ ศธจ.ยโสธร และสพม. เขต28 ศรีสะเกษ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ Coaching เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา IFTE จากศึกษานิเทศก์ ศธจ.ยโสธร และสพม. เขต28 ศรีสะเกษ มานิเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคารขอขอบพระคุณท่านผอ.พิสมัย ท่านศน.อัตถสิทธิ์ และท่าน ดร.ณัฐพล พรมลี ที่ให้ความรู้ การสังเกตการสอน และการ Reflact หลังการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,14:47   อ่าน 27 ครั้ง