โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ โดยครูส้มโอ บุญสมยา ได้ให้นักเรียนประดิษ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ขวดน้ำพลาสติก)
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ โดยครูส้มโอ บุญสมยา ได้ให้นักเรียนประดิษ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ขวดน้ำพลาสติก)
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,14:54   อ่าน 32 ครั้ง