โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.30 - 15.30 น. นักเรียนได้เข้าเรียนในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.30 -
15.30 น. นักเรียนได้เข้าเรียนในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
*** ชุมนุมเสริมสวย ครูพนิดา กรดแก้ว
*** ชุมนุมดนตรี ครูอธิป โคมร้าย
*** ชุมนุมการทำขนมและอาหาร ครูสุกัญญา วิเวก
*** ชุมนุมภาษาอังกฤษ ครูจตุพร คำสาย
*** ชุมนุมนาฎศิลป์ ครูวิจิตรา แก่นพุฒ
*** ชุมนุมพละศึกษา ครูจักรกฤษณ์ แสนวงษ์ และ ครูเชิงชาย ศรีหะวงค์
*** ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ท่านรองประมวล ชื่นบาล
*** ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ครูกนกพร พรรณเภรี
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,16:23   อ่าน 93 ครั้ง