โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธรในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธรในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,14:20   อ่าน 62 ครั้ง