โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
แจ้งแนวปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดังนี้
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,15:41   อ่าน 41 ครั้ง