โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
วันที่ 6 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด
ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,14:09   อ่าน 49 ครั้ง