โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
****ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร**** เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
****ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร****
เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,14:21   อ่าน 46 ครั้ง