โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
*** ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้การเรียนการสอนครบตามหลักสูตรจึงจัดการเรียนในวันเสาร์ จำนวน 9 ครั้ง เวลา 08.00 - 15.30 น.
รายละเอียดดังนี้ ***
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,14:12   อ่าน 110 ครั้ง