โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
คุณครูทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์ คุณครูวิธิดา เจริญทรัพย์ คุณครูพรทิพย์ ทองดี คุณครูกนกพร พรรณเภรีและคุณครูอัญธิกา เพียโคตร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่
คุณครูทัศนีย์  รัตนาพรทิพย์ คุณครูวิธิดา  เจริญทรัพย์
คุณครูพรทิพย์ ทองดี คุณครูกนกพร  พรรณเภรีและคุณครูอัญธิกา  เพียโคตร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ.ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเจ.พีเอ็มเมอรัลด์
สำนักงานศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,14:09   อ่าน 140 ครั้ง