โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
คุณครูจตุพร คำสาย และคุณครูณัฐพร ศิลปไชย ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่3-5 ส.ค 63
คุณครูจตุพร  คำสาย และคุณครูณัฐพร  ศิลปไชย
ได้เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
วันที่3-5 ส.ค 63

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,13:55   อ่าน 61 ครั้ง