โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
คุณครูพีระศักดิ์ กาศรี คุณครูรัตนกลุ สุวรรณเพชร และคุณครูสุนิสา พรมเลิศ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการปลุกจิตสำนึก ผนึกพลังส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเดอะกรีน ปาร์ค
คุณครูพีระศักดิ์ กาศรี คุณครูรัตนกลุ  สุวรรณเพชร
และคุณครูสุนิสา  พรมเลิศ ได้เข้าร่วมอบรม
โครงการปลุกจิตสำนึก ผนึกพลังส่งเสริมคุณธรรม  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเดอะกรีน ปาร์ค อำเภอเมือง     จังหวัดยโสธร
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,13:47   อ่าน 91 ครั้ง