โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
แนะนำช่องทางการรับชม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
แนะนำช่องทางการรับชม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,14:27   อ่าน 34 ครั้ง