โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
**แนะนำครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่มตามชั้นเรียนบุตรหลานของท่าน ขอบพระคุณค่ะ**
**แนะนำครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่มตามชั้นเรียนบุตรหลานของท่าน ขอบพระคุณค่ะ**
**#ข้อแนะนำ**
1. ให้ท่านผู้ปกครองสแกน QR Code 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน
2. ผู้ปกครองที่ส่งข้อความในไลน์ต้องแจ้ง
ชื่อ - สกุล ของนักเรียนก่อนส่งข้อความ
3. ในไลน์กลุ่มมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้อความที่ส่งใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนเท่านั้น
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,16:52   อ่าน 272 ครั้ง