โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
**ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร**
**ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร**
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,16:51   อ่าน 15 ครั้ง