โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักสงฆ์บ้านห้องพอก
ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,15:58   อ่าน 113 ครั้ง