โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักสงฆ์บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร **ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563***
เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
สำนักสงฆ์บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

**ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563***
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,15:09   อ่าน 287 ครั้ง